7 / 22
Andrej Hryc (Horan) zdroj: joj.sk

Slovania (2021-?)

Andrej Hryc (Horan) - měl 72 letKováč,  milujúci otec a spravodlivý človek, ktorého v živote postihla tragédia a z rozvetvenej rodiny mu ostala len dcérka Desana.  Predstava, že by m...
zdroj: joj.sk