Z Levoče do Bruselu (2022)

Európa a problémy Rómov na Slovensku... Rómsky problém, životná realita a podmienky marginalizovaných skupín - najmä Rómov - to sú problémy, ktoré sa už dlhé roky snažia riešiť všetky vlády i mimovládnej organizácie. Zatiaľ bez väčšieho úspechu. Nie je to však výlučne slovenský fenomén, s podobnými problémami sa stretávajú aj ostatné európske krajiny. Darí sa im ich riešiť lepšie?  Peter Pollák je historicky prvým rómskym poslancom za Slovensko v Európskom parlamente. Jeho bývalí spolupracovníci a občianski aktivisti Eduard Čonka a Maroš Balog sa rozhodli ho navštíviť v Bruseli a na vlastné oči sa presvedčiť, ako vyzerá a najmä ako sa rieši rómska problematika v najvyšších európskych štruktúrach... Nebudú sa pýtať len našich europoslancov, medzinárodný rozmer problematiky dokreslia ďalší, neslovenskí poslanci Európskeho parlamentu, ktorí sa touto témou zaoberajú. Film zachytáva putovanie rómskych aktivistov po krajine. Chcú vidieť aj to, aký je  súčasný život rómskych komunít v Európe, najmä vo Francúzsku a v Belgicku.