Slovania

Príbeh, zasadený do siedmeho storočia, sleduje osudy obyvateľov Karpatskej kotliny v čase pred spojením slovanských kmeňov. Susediace hradiská Veľký stôl a Furnau, v ktorých sa paralelne odohráva dej, sa navzájom potrebujú obchodne, ale mocenské záujmy a tlak príchodu plieniacich Avarov ich počas príbehu postavia do konfliktu.

Hlavná ženská hrdinka, dospievajúce dievča Draha (Polina Nosykhina) sa od svojich rovesníčok líši uvedomelosťou a cieľavedomosťou. Pri hľadaní seba samej ju sprevádza záhadný cudzinec, ktorého zachránila a dala mu meno Vlad (Juraj Loj). Ten sa pomaly začleňuje do spoločnosti hradiska Veľký stôl. Aj keď ho zo začiatku obyvatelia hradiska neznášali, vďaka svojmu hrdinstvu hlavne v prípade bojov s kočovnými kmeňmi Avarov, si na neho začínajú zvykať. Súčasne s príbehom Vlada a Drahy môžeme sledovať aj príbeh Radúza (Tomáš Maštalír). Syn starešinu hradiska Furnau je hrdý a dobre vycvičený bojovník. Nadovšetko miluje svoju krehkú manželku Ladu (Jana Kvantíková). Obaja už dlho túžia po deťoch, no nedarí sa im. Radúz vyhľadá pomoc žreca hradiska Furnau Sokola (Oleg Mosyichuk), ten mu však nevie sľúbiť potomka. Radúz sa tak obráti na  žreca hradiska Veľký stôl Čarada (Dušan Cinkota), ktorý využije šancu a rozohrá nebezpečnú hru...

Ak sa nevydáš za starešinu, môžeš si ísť kade ľahšie (SLOVANIA)

https://www.youtube.com/embed/oUmIrFLwrDk

Ak sa vzdáte, niektorí z vás to možno prežijú (SLOVANIA)

https://www.youtube.com/embed/kc9USAWnMiQ

Ako hovorili SLOVANIA

https://www.youtube.com/embed/5PFY69PifBI

Ako sa nakrúca výpravný seriál SLOVANIA

https://www.youtube.com/embed/NcoNV_ds8Bo

Horan (Andrej Hryc)
Kto je na fotke?

Kováč,  milujúci otec a spravodlivý človek, ktorého v živote postihla tragédia a z rozvetvenej rodiny mu ostala len dcérka Desana.  Predstava, že by mal niekedy prísť aj o ňu, je jednou z jeho najhorších nočných môr.

Čarad (Dušan Cinkota)
Kto je na fotke?

Hlavný žrec (staroslovanský kňaz) hradiska Veľký stôl. Ambiciózny, no veľmi netrpezlivý a vnútorne rozorvaný. Chcel by sa rozprávať s bohmi, no nedokáže podstúpiť dlhú cestu sebapoznania, ktorá je k tomu potrebná. Využíva preto rôzne skratky a nie celkom poctivé cesty na to, aby dosiahol, po čom prahne.

Lada (Jana Kvantíková)
Kto je na fotke?

Krehká Radúzova žena, vo Furnau je cudzinka, pochádza z juhu, odkiaľ so svojou mamou ušla po plienení Avarov. Nevie dať  svojmu mužovi dediča, čo ju ako ženu zneisťuje a trápi sa tým. Bojí sa, že sa ich láska s Radúzom tým naštrbí.

Vlad (Juraj Loj)
Kto je na fotke?

Neznámy cudzinec, ktorého zachráni Draha pred istou smrťou. A nielen to: lieči ho a pomáha mu spomenúť si, kto vlastne je. Hovorí jazykom miestnych, ovláda umenie boja, rozmýšľa pragmatickejšie a pýta sa na veci, na ktoré sa pýtať nemá. Je iný a to je podozrivé.

Belo (Makar Tychomyrov)
Kto je na fotke?

Mladý pastier, ktorý sa teší, kedy sa z neho stane oficiálne muž. Túto radosť mu však svojim vpádom pokazí čudný cudzinec. Najlepší kamarát Drahy, trošku naivný, v niečom detinský, no v hrudi mu bije srdce hrdinu a bojovníka.

Sokol (Oleg Mosyichuk)
Kto je na fotke?

Starý a skúsený žrec hradiska Furnau. V živote toho zažil toľko, že ho už máločo vie prekvapiť. Spolu s Drahou tuší, že pre obe hradiská Bohovia prichystali veľkú skúšku. Okrem svojich nadprirodzených schopností pred svojimi najbližšími skrýva aj jednu veľkú bolesť, ktorú mu Draha ako jeho oddaná žiačka pomôže vyliečiť.

Bohdan (Olexandr Mavrits)
Kto je na fotke?

Spravodlivý a veľkorysý starešina Veľkého stola. Snaží sa viesť svojich ich ľudí k vzájomnému rešpektu a empatii. Dojímavo sa stará sa o svoju chorú a utrápenú ženu Zoru a bojí sa, že bez nej ostane na tomto svete celkom sám. Ctí si tradície a nepísané zákony, ktoré mu niekedy potom samé zväzujú ruky.

Radúz (Tomáš Maštalír)
Kto je na fotke?

Syn starešinu Slavomíra, skvelý bojovník, no veľmi temperamentný, prchký a impulzívny. Má extrémne vyvinutý zmysel pre spravodlivosť, no nemá trpezlivosť na ňu čakať. Vášnivo miluje svoju ženu Ladu, s ktorou sa mu však nedarí počať potomka. Pre svoju lásku je však odhodlaný urobiť čokoľvek.

Božidara (Zuzana Fialová)
Kto je na fotke?

Milujúca a obetavá matka Lady, ktorá ju zachránila pred zlým osudom na juhu útekom do Furnau, a teraz je rozhodnutá svojej dcére a sebe zabezpečiť život, ktorý by im všetky príkoria vynahradil.

Ďalší herci:

Anna Adamovič, Jana Labajová, Marek Vašut, Michal Režný, Oleh Mosijčuk, Richard Autner