Kriminálka Kraj

Budú to zaujímavé prípady, v ktorých závažné trestné činy síce páchajú obyčajní ľudia, ale na ich realizáciu či zahladenie stôp vynaložia mimoriadnu námahu.

V seriáli s názvom Kriminálka Kraj bude mužsko-ženská dvojica vyšetrovateľov vždy stáť oproti inteligentnému páchateľovi. Sami vyšetrovatelia pritom nie sú žiadni superhrdinovia, ale bežní ľudia so svojimi problémami. Rovnakými, aké majú aj obete a páchatelia zločinov, ktorých musia vypátrať a usvedčiť.

Kriminálka Kraj prináša kvalitne vybudované zápletky, zaujímavé charaktery vyšetrovateľov, páchateľov aj obetí a jedno neobvyklé spojenie. Kraj, v ktorom všetci žijú a ktorý sám žije svojím tempom, má svoju vôňu a chuť. Jedno ovplyvňuje druhé a tak sú všetci súčasťou rovnakého sveta, len na opačných koncoch.

Už názvom naznačuje, čo bude v jej obsahu dôležité. Základom sú zločiny, ktoré vyšetruje fiktívna krajská kriminálka, ale rovnako aj jedinečný kraj, v ktorom sa všetky prípady stanú – Záhorie.

Kraj charakteristický malebnými západmi slnka, sladkou vôňou viniča, piesočnou pôdou a borovicovými lesmi. Zároveň kraj tajomný, uzavretý, plný zamlčaných bolestí a niekedy až otrasných činov egoistických, ľahko manipulovateľných charakterov z rôznych sociálnych vrstiev. Kraj, v ktorom sa na krivdu nezabúda, ale vystaví sa za ňu účet aj s úrokmi.

Celý seriál je zameraný na naplnenie spravodlivosti a jednotlivé prípady otvárajú ťaživé témy, ktoré roky rezonujú v spoločnosti, no zmena k lepšiemu či riešenie problémov prichádza len veľmi pomaly. Ako každý kraj, aj tento bojuje so silnými predsudkami voči menšinám, slabej ochrane detí voči zneužívaniu, chýbajúcej rovnosti medzi pohlaviami, ale aj ďalšími citlivými otázkami.

Jednotlivé časti sa nesnažia moralizovať, len odhalením motívu a identity páchateľa poukázať na fakt, že sa nás tieto témy stále lokálne aj celospoločensky týkajú.

Ak niekto spácha zločin, je vysoko pravdepodobné, že bude vypátraný a potrestaný. Avšak sú zločiny, ktoré porušujú viac ako jedno z desiatich božích prikázaní a rovnako mnoho paragrafov trestného práva. Pri nich sú aj následky pre páchateľov hlbšie, horšie a trvalejšie. Nasleduje nielen trest od súdu, ale za niektoré zločiny aj úplné vylúčenie z komunity, v ktorej človek dovtedy žil, mal svoju povesť a dobré meno.

Kriminálka Kraj (od 7.9.2022 na JOJke)

https://www.youtube.com/embed/kKOHqaaD7cU

Kriminálka Kraj (7.9.2022 o 20:35 na JOJke)

https://www.youtube.com/embed/a7gT6b9D51Y

Kriminálka Kraj (Teaser) - 7.9.2022 o 20:35 na JOJke

https://www.youtube.com/embed/IDOznzmm0AQ

Kríž vo vinohrade (KRIMINÁLKA KRAJ)

https://www.youtube.com/embed/xcqnhxjKExY

Petr Vicen (Adrian Jastraban)
Kto je na fotke?

Zuzin bývalý manžel a súčasný šéf. Je Čech, ktorý žije na Slovensku od vysokej školy, ostal tu najmä kvôli Zuzane. Oceňuje, že aj po rozvode majú dobrý vzťah. Vzájomne sa rešpektujú. To ale neznamená, že občas na ňu nežiarli, hlavne, keď sa začne vyvíjať Zuzin vzťah – nevzťah s Janom. Petr je šéfom jednotky len krátky čas. Na jeho uvoľnené miesto vyšetrovateľa prichádza Jano. Petr má ako dlhoročný člen jednotky akceptáciu nadriadených, ale hlavne členov tímu. Zatiaľ nemal žiadny komplikovanejší prípad, na ktorom by si „vylámal šéfovské zuby“. Paradoxom je, že ich bývalá šéfka Jaroška, ktorej sa už nechcelo riadiť a mať funkciu, sa stala súčasťou tímu. Nielen Petr sa ešte občas pozabudne a správa sa k nej ako ku svojej nadriadenej.

Mária Jarošová (Darina Abrahámová)
Kto je na fotke?

Bývalá šéfka krajskej kriminálky, má tesne pred dôchodkom. Z osobných dôvodov sa rozhodla, že už nechce byť v riadiacej pozícii, čo jej šéfovia akceptovali. Ostala však pracovať na oddelení, no takmer nikdy nechodí do terénu. Napriek zaužívanej predstave, že ženy v jej veku nerozumejú technike a technológiám, Jaroška je v týchto veciach zorientovaná, dokonca vynikajúca. Aj preto poskytuje jednotke technickú podporu, komunikuje s labákmi, forenznými technikmi, operátormi... Okrem toho vie prísť s dobrými nápadmi, ktoré vyšetrovanie často posunú míľovými krokmi vpred. Priatelí sa s Janovou mamou Vilmou a aj kvôli tomu nad ním v práci drží trochu ochrannú ruku.

Zuza Vicenová (Jana Kolesárová)
Kto je na fotke?

Rozvedená kriminalistka pôvodom z Východu, hrá americký futbal a s exmanželom Petrom má syna Jonáša. Po odchode syna na výšku začala pociťovať syndróm prázdneho hniezda, čo súviselo aj s jej manželstvom. Manžel a kolega Petr sa stal šéfom ich jednotky a po jeho povýšení spolu takmer úplne prestali tráviť čas. Odchod syna len urýchlil uvedomenie si faktu, že už nemajú takmer nič spoločné. Manželstvo sa im rozpadlo, ale rozvod prebehol pokojne a dohodou. Zuza bývalého manžela v práci rešpektuje, no keď treba a má na to argumenty, vyjadrí nespokojnosť s jeho postupom. Zuza v práci celý život prichádzala do kontaktu s mačami a sexizmom a je z nich už unavená. Preto je rada, že doba sa zmenila a ona nemusí počúvať komentáre na veľkosť svojho zadku a pŕs. Ak sa to predsa len stane – a je jedno či je to od kolegov, alebo páchateľov – pôvodca takýchto komentárov si vždy vyslúži nejaký bonmot, či sarkastickú odpoveď. Keď to situácia dovolí, napríklad pri naháňaní podozrivých, Zuza nejde ďaleko ani k fyzickému „ataku“, pár dobrých ťahov sa naučila najmä vďaka americkému futbalu.

Jano Tesár (Marián Mitaš)
Kto je na fotke?

Jano je pôvodom zo Záhoria. Do konca štúdia na vysokej škole žil v malom rodinnom dome vo Svätom Jure aj so svojimi rodičmi. Po absolvovaní práva dostal pracovnú ponuku v Košiciach, kde pôsobil na kriminálke. Žil tam dvadsať rokov, chvíľu to vyzeralo, že sa ožení a založí si rodinu, ale nevyšlo to. Pre Jana bola práca vždy prioritou a to sa s úspešným vzťahom vylučovalo. Aj s jeho problémom s alkoholom, ktorý sa snaží tajiť. Jano bol presvedčený, že na Východe už ostane celý život, ale okrem toho, že vstúpil do zásadného konfliktu so svojím šéfom, ho späť dostala hlavne jeho matka (či skôr je to len oficiálna verzia, ktorú Jano šíri do sveta) a príležitosť ujsť pred minulosťou a všetkým, čo sa mu nepodarilo vyriešiť a topil to v alkohole. Po smrti svojho otca sa Jano sťahuje späť domov, k matke Vilme, ktorej sa rozhodol pomáhať, pretože si myslí, že je v zlom psychickom i fyzickom stave. Lenže matka po dlhom a vyčerpávajúcom období komplikovaného umierania manžela úplne ožila. Stáva sa Janovou nočnou morou a zároveň i zdrojom humoru v jeho živote. Vlastne matku obdivuje za to, že všetko berie s takou ľahkosťou a z ničoho nerobí problém. Jano síce vníma svoju prácu i život vážne, ale má aj zmysel pre humor (asi po matke, ktorá perlí bonmoty a oplýva sarkazmom).

Ďalší herci:

Albín Medúz, Alena Michalidesová, Andrea Sabová, Attila Bocsárszky, Barbora Seidlová, Branislav Bystriansky, Branislav Matuščin, Daniel Ratimorský, David Kakaš, Diana Semanová, Dominik Zaprihač, Elena Kolek-Spaskov, Elena Podzámska, Erik Ollé, Erik Peťovský, Éva Bandor, Eva Matejková, Gabriela Csinová, Gabriela Dolná, Ivan Gontko, Jakub Jablonský, Ján Jackuliak, Jan Lepšík, Jana Majeská, Jana Oľhová, Jozef Pantlikáš, Judit Bárdos, Kamil Kollárik, Katka Feldeková, Kristína Spácová, Krištof Melecsky, Ladislav Konrád, Lucia Lapišáková, Lucia Vráblicová, Ľudmila Mandžárová, Marcel Ochránek, Marta Kurčík-Potančoková, Martin Hindy, Martin Kochan, Michael Vrzala, Michaela Majerníková, Michal Ďuriš st., Miroslav Noga, Peter Čižmár, Peter Martinček, Peter Nádasdi, Přemysl Boublík, Rebeka Poláková, Roman Fratrič, Rosalie Malinská, Simona Guľašová, Stanislav Pitoňák, Stefan Richtárech, Szidi Tobias, Tibor Halada, Tomáš Vravník, Vasiľ Rusiňák, Viktória Jurištová, Vladimír Cema, Vlado Černý, Zuzana Dančiaková