Divadlo a škola fenomén Ludus (2020)

Dokumentárny film mapujúci, prostredníctvom zakladajúcich osobností, päťdesiat rokov existencie školy a divadla LUDUS... HOMO LUDENS "SKUTOČNÁ SLOBODA KAŽDÉHO ČLOVEKA JE UKRYTÁ V SCHOPNOSTI  HRAŤ SA ... " Dokumentárny film je poňatý ako PUTOVANIE po ceste, ktorú LUDUS prešiel počas päťdesiatich rokov svojej existencie. Spoločne s putovaním sa prelínajú aj ďalšie línie. INSCENÁCIE, ROZHOVORY, ARCHÍVY. Prepojenie týchto línií spolu vytvára kompaktný obraz o Luduse ako životnej ceste, miesta, kde sa mladý človek formuje, kde stretáva priateľstvá a spoznáva slobodu prostredníctvom tvorby. Keď sa na Slovensku povie „LUDUS“, každý, kto sa len trochu zaujíma o divadlo, hneď vie, o čom je reč. Škola a divadlo Ludus za 50 rokov svojej existencie vychovali pre slovenské profesionálne divadelníctvo, televíziu, kultúru a spoločnosť veľké množstvo skvelých osobností. Divákom ostávajú v pamäti inscenácie "Modrý vták", "Robinson", "Džungľa", "Jarné prebudenie", "Stačí povedať: nie!", "Lov na krysy", "(Ne)mám rád", ktoré dosiahli stovky repríz. Oslávte 50. narodeniny Ludusu v originálnom dokumente Karola Vosátka - Fenomén Ludus.