AZ-kvíz

AZ-kvíz, soutěž pro každého, se vysílá od roku 1997. První díl tohoto pořadu se tehdy na televizní obrazovce objevil 2. ledna.
Soutěžní otázky vypracovávají externí spolupracovníci. Jsou to převážně vysokoškolsky vzdělaní lidé různých oborů, mnozí z nich pracují jako středoškolští a vysokoškolští učitelé. Snažíme se také, aby jejich věkové rozvrstvení bylo pestré, aby mezi nimi byli zástupci různých generací. Náplň soutěžních otázek by měla být taková, aby odpovídala názvu soutěže – tzn., že by to měly být otázky z nejrůznějších oborů a oblastí zájmové činnosti. V AZ-kvízu by neměly mít místo otázky, k jejichž zodpovězení by soutěžící musel být vybaven vzděláním, jež je speciálně zaměřeno na úzce vymezený obor. Divácká obliba kvízu pramení právě z oné „encyklopedičnosti“ soutěže, která umožňuje, aby spolu mohli soutěžit např. lékař a student, kuchař a učitelka, horník a žena v domácnosti a podobně, jak se v soutěžní praxi již mnohokrát potvrdilo. Obdobně dává možnost, aby se soutěže aktivně účastnily věkově i sociálně rozrůzněné vrstvy diváků. Mnohé divácké ohlasy potvrzují, že AZ-kvíz se skutečně stal „soutěží pro každého“, jak zní podtitul jeho názvu.

Eva Brettschneiderová-Machourková
Kto je na fotke?

Herecká filmografia

Ďalší herci:

Ales Zboril, Ladislav Zibura, Michal Isteník, Petr Horký