18 / 19
Jaroslav Marvan (Gustav Andel - ticket inspector), Růžena Šlemrová (Pichlová) zdroj: imdb.com

Dovolenka s Andělom 1952 (1953)

Jaroslav Marvan (Gustav Andel - ticket inspector) - měl 52 let
Růžena Šlemrová (Pichlová) - měla 67 let
zdroj: imdb.com