20 / 52
32 l.
35 l.
41 l.
45 l.
Petra Polnišová (Erika Bednáriková alias „Kukurica“) zdroj: markiza.sk

Horná Dolná (2015-?)

Petra Polnišová (Erika Bednáriková alias „Kukurica“) - měla 42 letAmbiciózna asistentka starostu, ktorá má v obci aj funkciu kultúrnej pracovníčky. Dozerá na starostu a vybavuje zaň všetky potrebné záležitosti. Má ti...
zdroj: markiza.sk