1 / 1
Olexandr Mavrits (Bohdan) zdroj: joj.sk

Slovania (2021-?)

Olexandr Mavrits (Bohdan)Spravodlivý a veľkorysý starešina Veľkého stola. Snaží sa viesť svojich ich ľudí k vzájomnému rešpektu a empatii. Dojímavo sa stará sa o svoju chorú a...
zdroj: joj.sk