4 / 14
Pavel Zedníček (strážmistr Hans Gebrt), Lívia Bielovič (Vanda Váchalová)

Četníci z Luhačovic (2017)

Pavel Zedníček (strážmistr Hans Gebrt) - měl 68 let strážmistr I. třídy, později strážmistr II. platové třídy a čtvrtý velitel četnické stanice v Luhačovicích (10.–12. díl)
Lívia Bielovič (Vanda Váchalová) třetí žena Arnošta Váchala, nevlastní matka Evičky Váchalové
nahlásit fotografii