3 / 4
Lujza Garajová-Schrameková (Lujza Rodinová), Marián Miezga (Marián Rodina), David Krajčík (Oliver Rodina), Gregor Miler (Tomáš Rodina), Max Bolf (Samko Rodina)

Naši (2015-2019)

Lujza Garajová-Schrameková (Lujza Rodinová) - měla 34 letNapriek tomu, že má tri deti, je vo výbornej forme. Lujza je súčasne moderná i tradicionalistická, otvorená aj konzervatívna. Je rozhodná (a vždy pres...
Marián Miezga (Marián Rodina) - měl 43 letNa prahu štyridsiatky. Majo je ukážkovým príkladom zdráhavej zodpovednosti. Dobrý manžel, príkladný otec a svedomitý zamestnanec. Majo je ten typ muža...
David Krajčík (Oliver Rodina)Olivera okrem všetkých možných športových aktivít priťahuje tiež všetko, čo aspoň vzdialene zaváňa rebéliou. Rád sa vzpiera autoritám a má s tým viac...
Gregor Miler (Tomáš Rodina) - měl 18 letTomáš je ako najstarší syn najkomplexnejšia osobnosť spomedzi svojich bratov. Je citlivý, trocha nedotklivý, obdarený bujnou fantáziou a veľmi plachý....
Max Bolf (Samko Rodina) - měl 13 letNajmladší syn Samko je bystrý chlapec s nevyčerpateľnou energiou. Keď niečo chce, nič mu nedokáže zabrániť v tom, aby to dostal - dokáže klamať, podvá...