1 / 5
46 l.
52 l.
Dana Košická (Zuzana Horecká)

V mene zákona (2009)

Dana Košická (Zuzana Horecká) - měla 42 letTáto silná žena je priamou nadriadenou všetkých kriminalistov. Jej prirodzená autorita a charizma ju k pozícii šéfky predurčujú. Svojim podriadeným za...