10 / 12
Arturo Maly (Federico Di Carlo), Mariana Arias (Andrea Ramos)

Muñeca brava (1998-1999)

Arturo Maly (Federico Di Carlo) - měl 59 let bezohľadný stavebný podnikateľ
Mariana Arias (Andrea Ramos) sekretárka v podniku