4 / 12
Facundo Arana (Ivo Di Carlo-Miranda Rapallo), Fernanda Mistral (Luisa Rapallo de Di Carlo), Arturo Maly (Federico Di Carlo)

Muñeca brava (1998-1999)

Facundo Arana (Ivo Di Carlo-Miranda Rapallo) - měl 26 let Sympatický mladík má zvyčajne v očiach nezbedné plamienky, no sú chvíle – a nie je ich, žiaľ, málo -, keď ich vystrieda hlboký smútok. A aj keď nenech...
Fernanda Mistral (Luisa Rapallo de Di Carlo) - měla 64 let Ivova matka
Arturo Maly (Federico Di Carlo) - měl 59 let bezohľadný stavebný podnikateľ